Viran täyttäminen UM/2024/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Hallintojohtaja Pirjo Tulokas, p. +358 295 351 413

Asia

Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri, valtiotieteiden maisteri Jori Arvonen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2024 lukien edellyttäen, että valtioneuvoston listalla II esitetty erivapaus on hyväksytty

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Eurooppa-asioiden alivaltiosihteerin, valtiotieteiden maisteri Jori Arvosen ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.