Tehtävään määrääminen UM/2024/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Hallintojohtaja Pirjo Tulokas, p. +358 295 351 413

Asia

Ulkoasiainneuvos Jori Arvonen Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2024 lukien edellyttäen, että valtioneuvoston listalla III esitetty nimittäminen ulkoasiainneuvoksen virkaan on hyväksytty

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Jori Arvosen Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.