Valtioneuvoston päätös LVM/2024/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston päätös taajuuksien käyttöoikeuden vuokraamisen hyväksymisestä

Ministeri

Lulu Ranne

Esittelijä

Viestintäneuvos Mirka Meres-Wuori, p. +358 295 342 061

Asia

Elisa Oyj ja Ukkoverkot Oy ovat 28.11.2023 päivätyllä hakemuksellaan pyytäneet valtioneuvostolta sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 20 §:n 2 momentin mukaisen hyväksynnän niin sanotun 2,6 gigahertsin (2570 - 2620 MHz) taajuuksien käyttöoikeuden vuokraamiseksi Ukkoverkoille sen määräysvaltaan vaikuttavan yrityskaupan jälkeen.

Hakemuksen taustalla on järjestely, jossa Boldyn Networks Europe Limited -yhtiö ostaisi koko Ukkoverkot Oy:n osakekannan, mikä vastaisi myös 100 % yhtiön äänivallasta, jolloin määräysvalta Ukkoverkot Oy:ssä siirtyisi Cellnex Telecom A.S.:ltä Boldyn Networks Europe Limited -yhtiölle. Osakekauppa on ehdollinen ja edellyttää, että valtioneuvosto hyväksyy Elisa Oyj:n ja Ukkoverkot Oy:n välisen taajuuksien vuokraamisen myös yrityskaupan jälkeen.

Hakemuksessa esitetty mahdollinen taajuuksien vuokraajassa (Ukkoverkot Oy) tapahtuva määräysvallan muutos katsotaan uudeksi vuokralaiseksi, jonka voidaan katsoa täyttävän lain 20 §:n edellytykset.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy 2,6 GHz (2570 - 2620 MHz) taajuusalueen taajuuksien vuokraamisen Ukkoverkot Oy:lle hakemuksessa esitetyn yrityskaupan jälkeen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.