Valtioneuvoston asetus LVM/2024/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksesta ja eräistä muista sopimuksista

Ministeri

Lulu Ranne

Esittelijä

Ylitarkastaja Eveliina Uusitalo, p. +358 295 342 028

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirja, perussopimuksen yhdestoista lisäpöytäkirja, yleisohjesäännön kolmas lisäpöytäkirja sekä yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Lisäksi saatetaan voimaan Maailman postiliiton yleissopimuksesta annettu laki (902/2022).

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Maailman postiliiton yleissopimuksesta ja eräistä muista sopimuksista

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.