Valtioneuvoston päätös STM/2023/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista tavoitteista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle vuosina 2023-2026 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Ministeri

Kaisa Juuso

Esittelijä

Hallitusneuvos Erkki Papunen, p. +358 295 163 298

Asia

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisista tavoitteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 22 §:ssä. Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet yhdenvertaisen, laadukkaan ja kustannusvaikuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain. Tavoitteita on tarvittaessa muutettava. Muutos voi perustua yhden tai useamman hyvinvointialueen esitykseen taikka valtiovarainministeriön tai sosiaali- ja terveysministeriön aloitteeseen.

Valtakunnalliset tavoitteet vuosille 2023-2026 on vahvistettu 1.12.2022. Tavoitteita esitetään muutettavaksi ottamaan huomioon pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman sosiaali- ja terveyspoliittiset sekä finanssipoliittiset tavoitteet. Hyvinvointialueiden ohjausrakenteita kehitetään ja selkeytetään tällä hallituskaudella. Ohjauksen kehittymisen myötä seuraavat valtakunnalliset tavoitteet laaditaan valtiovarainministeriön koordinoimana koskemaan kaikkia hyvinvointialueiden tehtäviä. Tullessaan voimaan nämä valtioneuvoston yhteiset tavoitteet hyvinvointialueille korvaavat tämän esityksen tavoitteet ja pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia tavoitteita on yhteensä kahdeksan. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteiden ytimessä ovat yhdenvertaisuus, kustannusvaikuttavuus, yhteistyö ja tieto. Valtakunnallisten tavoitteiden valmistelun lähtökohtana ovat väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja taloutta koskevat seurantatiedot. Lisäksi tavoitteissa huomioidaan valtioneuvoston asettamat julkisen talouden finanssipoliittiset tavoitteet, jotka on vahvistettu hallitusohjelmassa, julkisen talouden suunnitelmassa ja valtion talousarviossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Päivitetyt valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle tulevat voimaan 1.2.2024.

Esitys

Valtioneuvosto päättää valtakunnallisista tavoitteista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle vuosina 2023-2026 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.