Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2024/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2027 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Katariina Pursimo, p. +358 295 163 372

Asia

Lääketieteen tohtori Juha Nevalainen on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen tehtävästä 31.1.2024 alkaen.

Lääketieteen tohtori Leea Muhonen on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen tehtävästä 31.1.2024 alkaen.

Muutoksenhakulautakuntaan nimitettiin 30.11.2023 lukien kaksi uutta lääkärijäsentä, joten lautakunnassa on kokoonpanon muutoksen jälkeen riittävä määrä lääkärijäseniä.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää eron lääketieteen tohtori Juha Nevalaiselle sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen tehtävästä 31 päivästä tammikuuta 2024 alkaen

myöntää eron lääketieteen tohtori Leea Muhoselle sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen tehtävästä 31 päivästä tammikuuta 2024 alkaen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.