Viran täyttäminen OM/2024/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

Helsingin käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Virkoihin esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä, asessori Mikko Rainer Nieminen, määräaikainen käräjätuomari Salli Eeva-Liisa Lindstedt, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä, asessori Peter Sebastian Huhanantti, määräaikainen käräjätuomari Elina Maria Hohenthal ja määräaikainen käräjätuomari Johanna Satu Maaret Bosnjak.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän, asessori Mikko Rainer Niemisen, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Salli Eeva-Liisa Lindstedtin, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän, asessori Peter Sebastian Huhanantin, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Elina Maria Hohenthalin ja viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Johanna Satu Maaret Bosnjakin, kaikki 1.2.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.