Viran täyttäminen OM/2024/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan nimitetään korkeimman hallinto-oikeuden määräaikainen kansliapäällikkö Emil Waris 1.4.2024 lukien.

Waris on antanut ministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitetun selvityksen sidonnaisuuksistaan. Niillä ei voida katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa oikeusneuvoksen virkaa.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen kansliapäällikön Emil Wariksen 1.4.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 19.12.2023 *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.