Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2024/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Tuomioistuinlain 20 luvun 1 ja 4 §:n mukaan tuomarinvalintalautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimittää ja eron jäsenyydestä myöntää valtioneuvosto. Eroavan jäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraaja. Oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustava jäsen Matti Tolvanen on pyytänyt eroa tehtävästä, koska hänen vakituinen työsuhteensa Itä-Suomen yliopistoon päättyy 31.1.2024. Oikeusministeriö on nimennyt oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustavaksi jäseneksi professori Päivi Korpisaaren.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää professori Matti Tolvaselle eron tuomarinvalintalautakunnan jäsenen tehtävästä 1.2.2024 lukien ja nimittää hänen seuraajakseen professori Päivi Korpisaaren 1.2.2024 alkaen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 14.5.2025 saakka

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio 16.1.2024 *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.