Hallituksen esitys STM/2023/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta

HE 7/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mirka-Tuulia Kuoksa, p. +358 295 163 079

Asia

Esityksen mukaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä muutettaisiin sallimalla luvanvaraiseen vähittäismyyntiin enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien lisäksi myös enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.