Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 VN 20/2024

Istunnon ajankohta 15.2.2024 13.00

15.2.2024 13.33 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.