Valtioneuvoston kirjelmä OM/2024/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) ja rikosasioissa tehtävästä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavien Armenian tasavallan toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta sekä kyseisen sopimuksen tekemisestä

U 86/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, p. +358 295 150 112

Asia

Eurojustin ja Armenian välisen yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edistää yhteistyötä Armenian viranomaisten ja Eurojustin välillä vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Sopimus sisältää määräyksiä työtavoista ja erityisesti osapuolten välisestä tietojenvaihdosta ja sen edellytyksistä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.