Eduskunnan kirjelmä OM/2024/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomuksen 2022 johdosta (EK 8/2023 vp; K 14/2023 vp)

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. +358 295 150 071

Asia

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomuksen 2022 johdosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.