Valtioneuvoston asetus MMM/2024/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Euroopan unionin suorista viljelijätuista annetun lain (1332/2022) nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista. Asetus sisältäisi tarkemmat säännökset perustulotuen, uudelleenjakotulotuen, nuorten viljelijöiden tulotuen ja ekojärjestelmätuen myöntämisen yleisistä edellytyksistä, aktiiviviljelijästä, perustulotuen tukialueista ja perustulotuen enimmäismäärän jakamisesta tukialueille sekä perustulotuen hehtaarikohtaisesta määrästä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin uudelleenjakotulotuen ja nuorten viljelijöiden tulotuen tarkemmista ehdoista sekä tuen määrästä. Asetuksella säädettäisiin myös ekojärjestelmätuen eri ekojärjestelmien tarkemmista ehdoista, sitoumuskausista ja tuen määrästä. Valtioneuvoston asetus olisi tarkoitus antaa vuosittain.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2024 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.