Arviomäärärahan ylitys LVM/2024/14

« Raha-asiainvaliokunta 8.2.2024 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vuoden 2023 talousarvion momentin 31.01.29 (liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) ylitys vuonna 2023

Ministeri

Lulu Ranne

Esittelijä

Yksikön johtaja Mikko Nygård, p. +358 295 342 547

Asia

Vuoden 2023 talousarvion momentille 31.01.29 (liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) budjetoitu 431 250 000 euroa esitetään ylitettäväksi 65 000 000 eurolla.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.