Hankintapäätös OKM/2024/3

« Raha-asiainvaliokunta 8.2.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n palvelunosto

Ministeri

Sari Multala

Esittelijä

Opetusneuvos Juha Haataja, p. +358 295 330 089

Asia

Päätöksellä valtuutetaan opetus- ja kulttuuriministeriö ostamaan CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ltä palveluja sekä infrastruktuurin rakentamista ja ylläpitoa yhteensä 31 651 000 eurolla.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.