Ministeriön asetus VM/2024/19

« Raha-asiainvaliokunta 8.2.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2024 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Minna Upola, p. +358 295 530 172

Asia

Asetusehdotuksessa esitetään, että valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2024 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat jako-osuudet vahvistettaisiin. Samoin esitetään vahvistettavaksi ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Lisäksi esitetään vahvistettavaksi työnantajasuoritusten vähimmäismäärät sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2024 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.