Tehtävään määrääminen UM/2024/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.3.2024 13.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Ministeri

Ville Tavio

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. +358 295 350 038

Asia

Ulkoasiainneuvos Jani Raappana Teheranissa (Iran) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.5.2024 lukien edellyttäen, että valtioneuvoston listalla I esitetty nimittäminen ulkoasiainneuvoksen virkaan on hyväksytty

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Jani Raappanan Teheranissa olevan suurlähetyston päällikön tehtävään 1.5.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.