Viran täyttäminen UM/2024/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.3.2024 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Ville Tavio

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. +358 295 350 038

Asia

Lähetystöneuvos Jani Raappana ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.5.2024 lukien

Esitys

Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Jani Raappanan ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.5.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.