Muutos lautakunnan kokoonpanossa VNK/2024/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.3.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan kokoonpanon muuttaminen 2.1.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. +358 295 160 744

Asia

Eduskunnan ruotsin kielen toimisto on esittänyt, että lautakunnan jäseneksi kielenkääntäjä Ilkka Voimäen tilalle nimitettäisiin toimistopäällikkö Gard Larpes lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esitys

Valtioneuvosto vapauttaa kielenkääntäjä Ilkka Voimäen valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan jäsenen tehtävistä 7.3.2024 alkaen ja määrää hänen tilalleen samasta ajankohdasta lukien toimistopäällikkö Gard Larpesin lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.