Käyttösuunnitelman vahvistaminen YM/2024/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Ympäristöministeriö

Korkotuki- ja takauslainojen ja erityisryhmien investointiavustuksen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2024

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Satu Eronen, p. +358 295 250 180

Asia

Ehdotus sisältää vuoden 2024 korkotuki- ja takauslainojen sekä erityisryhmien investointiavustuksen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut perusteet. Korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuus on yhteensä 1 500 milj. euroa, josta pitkän ja lyhyen korkotuen tavallisten vuokra-asuntojen lainoitusvaltuudeksi ehdotetaan 450 miljoonaa euroa. Asumisoikeustalolainoihin osoitettaisiin 700 milj. euroa, erityisryhmien vuokra-asuntolainoihin 345 milj. euroa ja osaomistusasuntoihin 5 milj. euroa.

Hyväksymisvaltuuden jako on ohjeellinen. Vuoden 2024 aikana voidaan korkotukivaltuutta käyttää joustavasti hakemustilanteen ja lainalajeittaisen kysynnän perusteella. Etusijalla ovat nopeasti käynnistyvät hankkeet.

Takauslainojen valtuus on 285 milj. euroa ja asunto-osakeyhtiöiden perusparannukseen myönnettävien takauslainojen valtuus 100 milj. euroa.

Valtaosa ara-tuotannosta kohdistetaan suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Uudet asumisoikeusasunnot kohdistetaan kaupunkeihin, joissa asumisoikeusasunnoille on eniten kysyntää ja joissa nykyisiä aso-asuntoja on vain vähän vuokrauskäytössä. Perusparantamisen tuki suunnataan alueille, joilla asuntokanta on korjaamisen tarpeessa ja joilla korjattavien asuntojen arvioidaan säilyvän asuntokäytössä myös pitkällä aikavälillä.

Investointiavustusta ei myönnetä laissa säädettyä enimmäisosuutta muutoin kuin silloin, kun arvioituja asumiskustannuksia ei muilla tavoin saada kohtuulliselle tasolle. Enimmäisosuutta ei kuitenkaan tule myöntää alemman tukiluokan hankkeissa. Erityisryhmien kohteista painotetaan ensisijaisesti asunnottomien kohteita. Tukea kohdistetaan myös kehitysvammaisten henkilöiden, mielenterveyskuntoutujien ja tukea tarvitsevien nuorten sekä ikääntyneiden ja opiskelijoiden asumiseen.

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa korkotuki- ja takauslainojen ja erityisryhmien investointiavustuksen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelman vuodeksi 2024 (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.