Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 VN 25/2024

Istunnon ajankohta 29.2.2024 13.00

29.2.2024 13.58 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.