Toimiluvan myöntäminen OKM/2024/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rekisteröidylle yhdistykselle myönnetyn perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan luvan peruuttaminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. +358 295 330 480

Asia

Ehdotetaan hyväksyttäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön esitys Joonas-koulun, Oriveden Steinerpedagogisen erityiskoulun kannatusyhdistys ry:lle perusopetuslain (628/1998) 7 §:n nojalla myönnetyn esi- ja perusopetuksen järjestämistä koskevan luvan peruuttamisesta 1.8.2024 alkaen. Yhdistystä on kuultu hallintolain mukaisesti järjestämisluvan peruuttamisesta. Joonas-koulun, Oriveden Steinerpedagogisen erityiskoulun kannatusyhdistys ry vastustaa lupansa peruuttamista. Asiassa saadun selvityksen mukaan yhdistys ei täytä perusopetuslain vaatimia ammatillisia ja taloudellisia edellytyksiä opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen eikä sille järjestämisluvassa asetettuja erityisiä ehtoja opetussuunnitelman ja kelpoisen henkilöstön suhteen.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriön esityksen perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetusluvan peruuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.