Muutos neuvoston kokoonpanossa OKM/2024/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Muutos kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen yhteydessä toimivan arviointineuvoston kokoonpanossa 31.5.2026 päättyväksi toimikaudeksi.

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Aleksi Kalenius, p. +358 295 330 291

Asia

Kati Lounema on pyytänyt eroa arviointineuvostosta ja Opetushallitus on esittänyt, että arviointineuvoston varsinaiseksi jäseneksi nimitettäisiin opetusneuvos Minna Harmanen 31.5.2026 saakka.

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry. on esittänyt, että arviointineuvoston jäseneksi kaudelle 1.6.2025-31.5.2026 nimetyn Emma Holstin tilalle nimitettäisiin edunvalvonnan koordinaattori Onni Härkönen.

Esitetään, että valtioneuvosto myöntää arviointineuvoston jäseneksi 10.6.2022-31.5.2026 nimitetylle Kati Lounemalle eron 1.3.2024 lukien ja nimittää hänen tilalleen samasta päivästä lukien arviointineuvoston jäseneksi Minna Harmasen 31.5.2026 asti.

Esitetään, että valtioneuvosto nimeää arviointineuvoston jäseneksi nimetyn Emma Holstin tilalle arviointineuvoston jäseneksi Onni Härkösen kaudelle 1.6.2025-31.5.2026.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää arviointineuvoston jäseneksi 10.6.2022-31.5.2026 nimitetylle Kati Lounemalle eron 1.3.2024 lukien ja määrää hänen tilalleen samasta päivästä lukien arviointineuvoston jäseneksi Minna Harmasen 31.5.2026 asti

Valtioneuvosto määrää Emma Holstin tilalle arviointineuvoston jäseneksi Onni Härkösen kaudelle 1.6.2025-31.5.2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.