Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2024/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Oikeusministeriö

Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Tuomioistuinlain 21 luvun 2 ja 4 §:n mukaan tuomarinkoulutuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimittää ja eron jäsenyydestä myöntää valtioneuvosto. Eroavan jäsenen ja varajäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraaja.

Syyttäjiä edustava varajäsen Tom Laitinen on pyytänyt eroa lautakunnasta. Valtakunnansyyttäjä on nimennyt ehdolle varajäseneksi ensisijaisesti valtionsyyttäjä Anssi Hiivalan ja toissijaisesti valtionsyyttäjä Mikko Männikön.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Tom Laitiselle eron tuomarinkoulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä 1.3.2024 lukien ja nimittää hänen seuraajakseen valtionsyyttäjä Anssi Hiivalan 1.3.2024 alkaen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2026 saakka

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio 19.2.2024 *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.