Viran täyttäminen OM/2024/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Oikeusministeriö

Tiedusteluvalvontavaltuutetun viran täyttäminen ajalle 1.5.2024 - 30.4.2029

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Erityisasiantuntija Nina Oksanen, p. +358 295 150 404

Esitys

Valtioneuvosto nimittää tiedusteluvalvontavaltuutetun virkaan oikeustieteen kandidaatti, tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakosen 1.5.2024 - 30.4.2029 väliseksi ajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Nimitysmuistio_tiedusteluvalvontavaltuutettu.docx *
  2. Ansioyhdistelmä_tiedusteluvalvontavaltuutettu.docx *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.