Vientiluvan myöntäminen PLM/2024/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Puolustusministeriö

Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Nammo Lapua Oy:lle Yhdysvaltoihin

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Frans Peltonen, p. +358 295 140 021

Asia

Vientiluvan nojalla Nammo Lapua Oy saisi viedä seuraavat puolustustarvikkeet 1.2.2026 mennessä Yhdysvaltoihin Capstone Precision Groupille, joka toimittaa tuotteet edelleen Sig Sauer Inc:lle:

- 435 000 kpl panssarinlävistäviä luoteja (.338 AP529).

Sig Sauer Inc. käyttää tuotteet komponentteina omassa patruunatuotannossaan.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää esitetyn vientiluvan Nammo Lapua Oy:lle Yhdysvaltoihin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.