Määrärahan jako TEM/2024/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan osoittaminen paikallisiin äkillisiin rakennemuutostilanteisiin

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Johtava asiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, p. +358 295 047 127

Asia

Päätöksellä osoitettaisiin valtion vuoden 2022 talousarvion momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) määrärahaa paikallisten äkillisten rakennemuutostilanteiden (PÄRM) hoitoon enintään 1 000 000 euroa ja oikeutettaisiin työ- ja elinkeinoministeriö päättämään määrärahan jakamisesta maakuntien liitoille PÄRM-toimintamallin mukaisesti.

Esitys

Valtioneuvosto osoittaa valtion vuoden 2022 talousarvion momentilta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen enintään 1 000 000 euroa paikallisten äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön päättämään määrärahan jakamisesta maakuntien liitoille (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.