Muutos neuvoston kokoonpanossa VNK/2024/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Lainsäädännön arviointineuvoston kokoonpanon muuttaminen

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +358 295 160 354

Asia

Lainsäädännön arviointineuvoston kokoonpanon muutos 14.4.2025 päättyvän toimikauden ajaksi.

Lainsäädännön arviointineuvoston jäsen, selvityshenkilö Arto Sulonen on pyytänyt eroa lainsäädännön arviointineuvoston jäsenen tehtävästä.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää eron selvityshenkilö Arto Suloselle lainsäädännön arviointineuvoston jäsenen tehtävästä 29.2.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.