Valtioneuvoston asetus MMM/2024/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentin ja 9 §:n 1 momentin muuttaminen. Vuodelta 2023 maksettavan tärkkelysperunan hehtaarikohtaista tukea nostettaisiin sadalla eurolla hehtaarilta 200 euroon hehtaarilta kasvukauden vaikeiden korjuuolosuhteiden kompensoimiseksi, mikä on sata euroa korkeampi kuin vuoden 2022 tukitaso. Maidon litrakohtaista tukea korotettaisiin 0,2-1,0 senttiä litralta. Maidon tuki olisi 0,2-2,0 senttiä litraa kohti korkeampi kuin vuonna 2022 riippuen tukialueesta ja kuukaudesta. Maidon osalta yksikkötuki on säädetty tuen määräytymisjaksolle tavoitetasoa alemmalle tasolle. Myönnettävän tuen kokonaismäärä vastaisi muutoksen jälkeen asettua enimmäismäärää.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 6.3.2024

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.