Valtioneuvoston kirjelmä UM/2024/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.3.2024 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin sekä Korean tasavallan välisen digitaalista kauppaa koskevan sopimuksen neuvottelemisesta

U 9/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Ville Tavio

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Kent Wilska, p. +358 295 351 522

Asia

Neuvottelujen tavoitteena on vahvistaa digitaalisesti tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen kauppaa koskevat säännöt Euroopan unionin ja Etelä-Korean välillä. Tavoitteena on kunnianhimoinen sopimus, joka toisi oikeudellista varmuutta yrityksille ja kuluttajille ja helpottaisi näin kauppaa sekä vähentäisi perusteettomia kaupan esteitä. Neuvoteltava sopimus täydentää osapuolten vuonna 2011 voimaan tullutta vapaakauppasopimusta moderneilla digitaalisen kaupan säännöillä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.