Viran täyttäminen OM/2024/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.3.2024 13.00

Oikeusministeriö

Lapsiasiavaltuutetun viran täyttäminen ajalle 1.5.2024 - 30.4.2029

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Johanna Suurpää, p. +358 295 150 534

Esitys

Valtioneuvosto nimittää lapsiasiavaltuutetun virkaan valtiotieteiden tohtori, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen 1.5.2024-30.4.2029 väliseksi ajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Nimitysmuistio.docx *
  2. Ansioyhdistelmä.docx *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.