Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus TEM/2024/23

« Raha-asiainvaliokunta 14.3.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2023 ja voiton tuloutus

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Linda Kumpula, p. +358 295 060 125

Asia

Esitetään, että työ- ja elinkeinoministeriö saisi vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston (rahasto) vuoden 2023 tilinpäätöksen liitteenä olevan rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Rahaston tilintarkastajat ovat 7.2.2024 puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista johtokunnan esityksen mukaisena.

Rahaston johtokunta esittää, että Varautumisrahaston tilikauden voitto 153 841 795,59 euroa siirrettäisiin ydinenergialain (990/1987) 51 §:n mukaisesti Fortum Power and Heat Oy:llä, Teollisuuden Voima Oyj:llä ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä rahastossa olevien rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina.

Rahaston johtokunta esittää myös, että Ydinjätteen- ja turvallisuustutkimuksen erillisyysvarallisuuden tutkimusrahaston tilikauden voitto 519 239,07 euroa lisättäisiin kyseessä olevan tutkimusrahaston pääomaan.

Valtion ydinjätehuoltorahaston tase tilikauden päättyessä oli noin 2,8 miljardia euroa.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.