Arviomäärärahan ylitys VM/2024/36

« Raha-asiainvaliokunta 14.3.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Arviomäärärahan ylittäminen vuoden 2024 talousarviossa momentilla 28.01.20 Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Tero Meltti, p. +358 295 530 770

Asia

Valtion vuoden 2024 talousarviossa on momentille 28.01.20 Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen myönnetty 145 000 euron määräraha. Määräraha on osoitettu valtiovarainministeriön käyttöön.

Määrärahan ylitys johtuu siitä, että laki valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla (29.3.2019/469, etuostolaki) mahdollistaa valtiolle etuosto-oikeuden käyttämisen tilanteessa, jossa kiinteistön hankkiminen valtiolle on tarpeen maanpuolustuksen, rajavalvonnan tai rajaturvallisuuden varmistamiseksi tai alueellisen koskemattomuuden valvomiseksi ja turvaamiseksi.

Valtiovarainministeriö teki puolustusministeriön esityksestä etuostopäätöksen Kemiönsaaressa sijaitsevasta tilasta 5.5.2022. Valtion etuosto-oikeuden käyttämisestä aiheutuvat menot on tarkoitettu maksettavan valtion talousarvion momentilta 28.01.20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (arviomääräraha). Koska valtion etuosto-oikeuden käytön ajoittumista, etuosto-oikeuden käytöstä aiheutuvia menoja ja niiden ajoittumista ei ole mahdollista arvioida ennakolta, ja koska valtion on viipymättä korvattava ostajalle syntyneet kustannukset korkoineen, ei momentin 28.01.20 määrärahamitoituksessa ole huomioitu etuosto-oikeuden käytöstä aiheutuva menoja.

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että vuoden 2024 momentin 28.01.20 määräraha saadaan ylittää 3 500 000 eurolla.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.