Vuokrasopimus PLM/2024/23

« Raha-asiainvaliokunta 14.3.2024 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen tekeminen Siilinjärvellä

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Jyrki Rihu, p. +358 295 140 029

Asia

Hankkeessa rakennetaan Karjalan lennostolle uusi polttoaineajoneuvosuoja ja nykyinen rakennus puretaan. Uudisrakennus toteutetaan F-35 -hävittäjän tarpeita silmällä pitäen.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta allekirjoitti 4.12.2023 Puolustuskiinteistöjen kanssa hanketta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen (44785). Puolustuskiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointipäätöksen 15.11.2023. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on 31.12.2024 ja vuokra-aika alkaa tammikuussa 2025.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Hankkeeseen ei kohdistu jäännösarvovastuuta.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Liitteet

  1. Taustamuistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.