Vuokrasopimus PLM/2024/24

« Raha-asiainvaliokunta 14.3.2024 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen tekeminen Rovaniemellä

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Jyrki Rihu, p. +358 295 140 029

Asia

Esitys koskee ilmavoimille, Lapin lennoston käyttöön Rovaniemen Someronharjun alueelle rakennettavaa lentoteknistä varastoa, joka sisältää jarruvarjojen ja maakaluston säilytys- ja huoltotilat. Toimitilan vuokraaminen perustuu Lapin lennoston toimintaedellytysten tukemiseen ja ilmaoperaatioiden tukeutumiskyvyn parantamiseen Rovaniemen lentotukikohdassa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 01.11.2023 Puolustuskiinteistöjen kanssa hanketta PKI201603 koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen (44562). Puolustuskiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 12.10.2023.

Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.08.2025. Vuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika alkaa 01.09.2025.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Liitteet

  1. Taustamuistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.