Vuokrasopimus PLM/2024/25

« Raha-asiainvaliokunta 14.3.2024 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen tekeminen Rovaniemellä

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Jyrki Rihu, p. +358 295 140 029

Asia

Rakennushanke koskee Lapin lennostolle rakennettavaa lentokoneiden lennätyssuojaa Rovaniemen kaupungissa. Hankkeen tavoitteena on varmistaa edellytykset monitoimihävittäjän lennätykselle Pohjois-Suomen päätukikohdassa. F-35 monitoimihävittäjä korvaa Hornet -kaluston Suomen Ilmavoimissa vuosina 2028-2030.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 1.11.2023 Puolustuskiinteistöjen kanssa hanketta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen 44557. Uusi vuokrasopimus sisältää sekä annuiteettivuokraa että sovellettua kokonaisvuokraa. Päätöksen rakentamisen toteuttamisesta tekee Puolustuskiinteistöjen hallitus, joka on tehnyt hanketta koskevan ehdollisen investointipäätöksen 12.10.2023. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on 31.12.2025.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Liitteet

  1. Taustamuistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.