Hallituksen tiedot ja kokoonpano

10. Cajander II | 18.1.1924 - 31.5.1924

Puoluejakauma nimityspäivänä
Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue
Pääministeri
Cajander, Aimo Kaarlo 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Ulkoasiainministeri
Enckell, Carl Johan Alexis 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Oikeusministeri
Lilius, Frans Oskar 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Sisäasiainministeri
Eskelä, Yrjö Johannes 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Puolustusministeri
Schvindt, Viktor Henrik 18.1.1924 11.3.1924 ammatti/virkamies
Aminoff, Ivar 11.3.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Valtiovarainministeri
Relander, Hugo Magnus Johannes 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Opetusministeri
Loimaranta, Yrjö Arvi Vilho 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Maatalousministeri
Elfving, Karl Östen 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri
Skogström, Evert Wilhelm 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Kauppa- ja teollisuusministeri
Procopé, Johan Hjalmar Fredrik 19.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies
Sosiaaliministeri
Böök, Emil Einar 18.1.1924 31.5.1924 ammatti/virkamies

Puoluejakauma

18.1.1924
ammatti/virkamies 10
31.5.1924
ammatti/virkamies 11

19.1.2022 4.30. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.