Hallituksen tiedot ja kokoonpano

4. Castren K. | 17.4.1919 - 15.8.1919

Puoluejakauma nimityspäivänä
Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue
Pääministeri
Castrén, Kaarlo 17.4.1919 15.8.1919 Edistyspuolue
Ulkoasiainministeri
Enckell, Carl Johan Alexis 17.4.1919 28.4.1919 ammatti/virkamies
Holsti, Eino Rudolf Woldemar 28.4.1919 15.8.1919 Edistyspuolue
Apulaisulkoasiainministeri
Ehrnrooth, Leo Reinhold 17.4.1919 19.6.1919 RKP
Oikeusministeri
Söderholm, Karl Gustaf 17.4.1919 15.8.1919 RKP
Sisäasiainministeri
Voss-Schrader, Carl Emil Fredrik 17.4.1919 15.8.1919 ammatti/virkamies
Sotaministeri
Waldén, Karl Rudolf 17.4.1919 15.8.1919 ammatti/virkamies
Valtiovarainministeri
Ramsay, August 17.4.1919 15.8.1919 RKP
Kirkollis- ja opetusministeri
Soininen, August Mikael 17.4.1919 15.8.1919 Edistyspuolue
Maatalousministeri
Kallio, Kyösti 17.4.1919 15.8.1919 Maalaisliitto
Apulaismaatalousministeri
Hahl, Eero Viljam 17.4.1919 15.8.1919 Maalaisliitto
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri
Erkko, Eero 17.4.1919 15.8.1919 Edistyspuolue
Kauppa- ja teollisuusministeri
Vennola, Juho Heikki 17.4.1919 15.8.1919 Edistyspuolue
Sosiaaliministeri
Alkio, Santeri 17.4.1919 15.8.1919 Maalaisliitto
Elintarveministeri
Collan, Karl Johan Mikael 17.4.1919 15.8.1919 Edistyspuolue
Salkuton ministeri
Luopajärvi, Mikko 17.4.1919 15.8.1919 Maalaisliitto

Puoluejakauma

17.4.1919
Edistyspuolue 5
Maalaisliitto 4
RKP 3
ammatti/virkamies 3
15.8.1919
Edistyspuolue 6
Maalaisliitto 4
RKP 2
ammatti/virkamies 2

19.1.2022 2.46. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.