Hallituksen esitys kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista


Hankenumero

TEM079:00/2015

Asettaja

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2015-11-11 00:00:01.0

Yhteyshenkilö

Kröger Tarja, hallitusneuvos, p. 0295048937, etunimi.sukunimi@tem.fi

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitykset eduskunnalle helmikuussa 2016, jos työmarkkinajärjestöt eivät pääse sopuun toimista kilpailukyvyn parantamiseksi.

Tavoitteet

Lakimuutoksilla tavoitellaan viiden prosentin parannusta yritysten kustannuskilpailukykyyn, mikä tukee talouden kasvua ja lisää työllisyyttä. Muutokset ovat välttämättömiä, jotta Suomen talous saadaan nousuun.

Tausta

Hallitus on valmistellut yritysten kilpailukykyä kohentavan lakipaketin, jonka tavoitteena on alentaa yksikkötyökustannuksia. Lakipakettiin sisältyvät muutokset koskevat sairausajan palkkaa, loppiaisen ja helatorstain työaikaa pidentävää vaikutusta, vuosilomien enimmäispituutta ja lomarahojen enimmäismäärän rajoittamista. Samassa yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi työntekijän oikeudesta lomaltapaluukorvaukseen.
Lakipakettiin sisältyvien asioiden osalta työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen oikeutta sopia työehtosopimuksilla työntekijän kannalta paremmista eduista ehdotetaan rajoitettavaksi. Sopimisrajoitukset kestäisivät kolme vuotta. Sen sijaan sairausajan palkkaa, loppiaista ja helatorstaita, vuosilomien kestoa ja lomaltapaluukorvausta koskevien säännösten on tarkoitus jäädä voimaan tämänkin jälkeen.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

42 asiakirjaa


 1. Tehy ry:n lausunto

  Fri Dec 18 00:00:01 EET 2015  Tehy ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/247038/KIRJE_20151229081501_247038.PDF


 2. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen lausunto

  Wed Dec 16 00:00:01 EET 2015  Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246616/KIRJE_20151216121502_246616.PDF


 3. Hankenin lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Svenska handelshögskolan
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246488/KIRJE_20151214091459_246488.PDF


 4. Ahvenanmaan maakuntahallituksen lausunto

  Thu Dec 10 00:00:01 EET 2015  Ålands landskapsregering
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246446/KIRJE_20151210151502_246446.PDF


 5. Ammattiliitto Pro:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Ammattiliitto Pro
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246372/KIRJE_20151209111502_246372.PDF


 6. Lapin yliopiston lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Lapin yliopisto, Jaana Paanetoja
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246373/KIRJE_20151209111503_246373.PDF


 7. Temen lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246374/KIRJE_20151209111503_246374.PDF


 8. Invalidiliiton lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Invalidiliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246376/KIRJE_20151209111503_246376.DOCX


 9. SPHY:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246380/KIRJE_20151209121502_246380.PDF


 10. ETLA:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246382/KIRJE_20151209121502_246382.DOCX


 11. Kirkon työmarkkinalaitoksen lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Kirkon työmarkkinalaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246383/KIRJE_20151209121502_246383.PDF


 12. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246384/KIRJE_20151209121503_246384.PDF


 13. PLM:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Puolustusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246386/KIRJE_20151209121503_246386.PDF


 14. EK:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246387/KIRJE_20151209121503_246387.pdf


 15. Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  SAK, Akava ja STTK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246388/KIRJE_20151209121504_246388.DOCX


 16. Jyväskylän yliopiston korkeakoulun lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Jyväskylän ylioiston kauppakorkeakoulu, Heimonen
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246389/KIRJE_20151209121504_246389.PDF


 17. ALT:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246394/KIRJE_20151209131503_246394.PDF


 18. Työsuojeluviranomaisen lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246395/KIRJE_20151209131503_246395.PDF


 19. RT:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Rakennusteollisuus RT ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246397/KIRJE_20151209131504_246397.PDF


 20. Journalistiliiton lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Suomen Journalistiliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246398/KIRJE_20151209131504_246398.PDF


 21. PTT:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Pellervon taloustutkimus PTT
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246399/KIRJE_20151209131504_246399.PDF


 22. VATT:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246401/KIRJE_20151209141500_246401.PDF


 23. KT:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  KT Kuntatyönantajat
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246406/KIRJE_20151209141501_246406.PDF


 24. Palkansaajien tutkimuslaitoksen lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Palkansaajien tutkimuslaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246408/KIRJE_20151209141502_246408.PDF


 25. SY:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Suomen Yrittäjät
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246409/KIRJE_20151209141502_246409.PDF


 26. SMU:n lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Suomen Merimies-Unioni SMU ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246411/KIRJE_20151209151500_246411.PDF


 27. OM:n lausunto

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246358/KIRJE_20151209071502_246358.PDF


 28. Työterveyslaitoksen lausunto

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  Työterveyslaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246364/KIRJE_20151209101501_246364.PDF


 29. MMM:n lausunto

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246365/KIRJE_20151209101502_246365.PDF


 30. Reumaliiton lausunto

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  Suomen Reumaliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246366/KIRJE_20151209101502_246366.DOCX


 31. SM:n lausunto

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246369/KIRJE_20151209111502_246369.PDF


 32. Aalto-yliopiston lausunto

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  Aalto-yliopisto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246370/KIRJE_20151209111502_246370.DOCX


 33. LVM:n lausunto

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246371/KIRJE_20151209111502_246371.DOCX


 34. VM:n lausunto

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  VM
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246433/KIRJE_20151210101502_246433.PDF


 35. STM:n lausunto

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  STM
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246447/KIRJE_20151210151502_246447.PDF


 36. Suomen Varustamot ry:n lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Suomen Varustamot ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246345/KIRJE_20151208141501_246345.PDF


 37. THHL:n lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstö THHL ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246347/KIRJE_20151208151459_246347.RTF


 38. OKM:n lausunto (ei lausuttavaa)

  Fri Dec 04 00:00:01 EET 2015  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246344/KIRJE_20151208141500_246344.PDF


 39. Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n lausunto

  Thu Dec 03 00:00:01 EET 2015  Pääkaupunkiseudun ateistit ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246214/KIRJE_20151204111506_246214.PDF


 40. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n lausunto

  Mon Nov 30 00:00:01 EET 2015  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246169/KIRJE_20151203101502_246169.DOC


 41. Ulkoasiainministeriön lausunto; ei lausuttavaa

  Wed Nov 25 00:00:01 EET 2015  Ulkoasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 42. Lausuntopyyntö; Hallituksen esitys kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista

  Wed Nov 11 00:00:01 EET 2015  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21457/246100/KIRJE_20151201131501_246100.PDF

Ei julkaisuja