Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistot

Istunnon jälkeen julkaistaan valtioneuvoston päätökset liitteineen ja koostetiedote istunnon päätöksistä sekä ministeriöiden tiedotteita. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.

Päätökset

Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016
Päätösluettelo 19.5.2016 15.56
Valtioneuvoston yleisistunto 13.5.2016
Päätösluettelo 13.5.2016 11.18
Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2016
Päätösluettelo 12.5.2016 13.44
Valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2016
Päätösluettelo 4.5.2016 13.38
Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2016
Päätösluettelo 29.4.2016 11.38
Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2016
Päätösluettelo 28.4.2016 14.38
Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2016
Päätösluettelo 21.4.2016 13.44
Valtioneuvoston yleisistunto 14.4.2016
Päätösluettelo 14.4.2016 17.49
Valtioneuvoston yleisistunto 14.4.2016
Päätösluettelo 14.4.2016 16.34
Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2016
Päätösluettelo 8.4.2016 12.13

Tiedotteet

Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016
VNK
Tiedote 19.5.2016 13.57
Valtioneuvoston yleisistunto 13.5.2016
VNK
Tiedote 13.5.2016 10.33
Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2016
VNK
Tiedote 12.5.2016 13.31
Valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2016
VNK
Tiedote 4.5.2016 13.33
Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2016
VNK
Tiedote 29.4.2016 11.02
Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2016
VNK
Tiedote 28.4.2016 13.54
Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2016
VNK
Tiedote 21.4.2016 13.37
Valtioneuvoston yleisistunto 14.4.2016
VNK
Tiedote 14.4.2016 17.32
Valtioneuvoston yleisistunto 14.4.2016
VNK
Tiedote 14.4.2016 14.00
Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2016
VNK
Tiedote 8.4.2016 11.44