Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Arviointineuvosto: Tulotietojärjestelmän vaikutuksista saa hyvän käsityksen

Julkaisuajankohta 20.9.2017 14.16
Uutinen 47/2017

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan tulotietojärjestelmän vaikutuksia on arvioitu hyvin. Numeeristen ja laadullisten kuvausten avulla saa hyvän käsityksen lain aiheuttamista muutoksista. Esitysluonnos on sujuvasti kirjoitettu ja sen perusteella saa vaivatta käsityksen lainmuutoksen tarpeesta ja keskeisistä kohteista. Esitysluonnoksessa on joitakin puutteita, mutta ne eivät olennaisesti heikennä esitysluonnoksen kokonaisuutta.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että esitysluonnoksessa on hyödynnetty vaikutusarvioissa asiaa koskevia selvityksiä. Eri toteuttamisvaihtojen esiin tuominen ja valitun vaihtoehdon perusteleminen ovat myös myönteisiä seikkoja. Hallituksen esitysluonnos on informatiivinen ja napakka kokonaisuus.

Esitysluonnoksessa on joitakin puutteita, jotka tulisi täydentää esitysluonnokseen. Esitysluonnoksessa on kuvattu monipuolisesti yritysvaikutuksia erilaisille toimijoille. Esitystä tulisi kuitenkin täydentää suuntaa-antavalla arviolla yrityksille koituvien euromääräisten kokonaissäästöjen ja -kustannusten suuruusluokasta, hyödyntäen vaihteluvälejä. Suuruusluokan arviointi olisi tärkeää, koska yrityksille koituvat säästöt ovat järjestelmän keskeisin tavoiteltu hyöty. Toiseksi esitysluonnoksessa tulisi antaa suuntaa-antava lukumääräinen arvio niistä kotitalouksista, joita muutokset eniten hyödyttäisivät. Esimerkiksi kuinka moni tulonsaaja välttyisi vuosittain palkkatodistusten tms. tietojen lähettämiseltä.  Kolmanneksi erityisryhmien mahdollisuuksia hyödyntää tulotietojärjestelmää tulisi käsitellä yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioidessa.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota riskeihin, joita liittyy tulotietojärjestelmän toimeenpanoon ja järjestelmästä saataviin hyötyihin. Jos esimerkiksi sosiaaliturvalainsäädännön uudistuksessa eri vakuutuslajien palkkakäsitteiden eroja ei voida vähentää, heikentää se järjestelmästä saatuja hyötyjä. Toiseksi mikäli tulotietojärjestelmä on teknisesti vaikeakäyttöinen, eikä huomioi riittävästi käyttäjien tarpeita, ei järjestelmää pystytä parhaalla tavalla hyödyntämään. 

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut 8.9 arviointineuvostolle toimitettua hallituksen esitystä tulotietojärjestelmästä. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään lausunnossa kuvatuilla lisäyksillä ennen hallituksen esityksen antamista.

Arviointineuvoston lausunto 20.9.2017

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia.

 
Sivun alkuun