Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Esitys ministerin valaa ja vakuutusta koskevaksi sääntelyksi annettiin uudelleen eduskunnalle

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.6.2018 14.04
Tiedote 306/2018

Valtioneuvosto antoi 31. toukokuuta 2018 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena oli lisätä lakiin uudet säännökset ministerin juhlallisesta valasta ja vakuutuksesta.

Hallituksen esityksen säännöksestä löytyi yleisistunnon jälkeen kirjoitusvirheeseen rinnastettava virhe. Esittelijä ilmoitti virheestä eduskunnalle ja virhe korjattiin viranomaispäätöksin hallituksen esityksen tekstiin.

Eduskunnan puhemiesneuvosto katsoi 6. kesäkuuta pidetyssä kokouksessaan, ettei hallituksen esitystä voida viedä lähetekeskusteluun valtioneuvoston 31. toukokuuta pidetyn yleisistunnon jälkeen virkamiespäätöksin tehtyjen korjausten mukaisessa muodossa.

Eduskunnan puhemiesneuvoston kokouksessa tehdyn päätöksen johdosta valtioneuvosto perui 13. kesäkuuta aiemman esityksensä ja antoi esityksen uudelleen. Uuden esityksen sisältö on sama kuin eduskunnalle 1. kesäkuuta valtioneuvoston kansliasta toimitetun korjatun esityksen sisältö.

HE laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta (HE 84/2018)

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, p. 0295 160 170, valtioneuvoston kanslia

Palaa sivun alkuun