Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

EU söker specialister på yttre förbindelser

Statsrådets kommunikationsavdelning 17.9.2020 14.43
Pressmeddelande 585/2020

Är du specialist på yttre förbindelser? Vill du främja Europeiska unionens värden och intressen ute i världen? Om ditt svar är ja har du nu en chans att söka dig till uppgiften som specialist på yttre förbindelser i EU.

EU söker specialister (lönegrad AD 5 och AD 7) som huvudsakligen ska arbeta vid Europeiska utrikestjänsten, det vill säga EU:s diplomatiska avdelning. Utrikestjänsten, som har sitt säte i Bryssel, hjälper unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att verkställa EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Europeiska utrikestjänsten består av ett omfattande nätverk av diplomatiska EU-delegationer som för samman EU:s tjänstemaskineri, diplomater från EU-ländernas utrikesförvaltningar och lokal personal runt om i världen.

Som specialist på yttre förbindelser kommer du främst att arbeta med att främja och skydda EU:s intressen och värden i förbindelserna med tredjeländer och internationella organisationer. Du får också hjälpa till att driva EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Du får dessutom samarbeta med EU-ländernas utrikesförvaltningar, rådet och kommissionen. All personal vid Europeiska utrikestjänsten ska tjänstgöra regelbundet vid unionens delegationer.

För att söka till lönegrad AD 5 (ingångsgraden för högskoleutbildade handläggare, med en månadslön på ca 4 900 euro) ska du ha en universitets- eller högskoleexamen efter minst tre års studier, följt av åtminstone ett års yrkeserfarenhet inom yttre förbindelser. För den högre lönegraden (AD 7, med en månadslön på över 6 200 euro) måste du antingen ha en universitets- eller högskoleexamen efter minst tre års studier, följt av åtminstone sju års yrkeserfarenhet inom yttre förbindelser, eller en universitets- eller högskoleexamen efter minst fyra års studier, följt av åtminstone sex års relevant yrkeserfarenhet.

Du ska vara EU-medborgare och ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk (t.ex. finska eller svenska) och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska.

EU är ett sakkunnigorgan med många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. Där arbetar mångsidiga internationella team med personer med olika kulturell bakgrund, vars arbete gagnar inte bara cirka 450 miljoner unionsmedborgare utan också människor utanför EU. EU bygger på kulturell mångfald och likabehandling.

Ytterligare information: Jaana Jokelainen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 329 eller [email protected], statsrådets kansli

Sivun alkuun