Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

EU-ministerivaliokunnassa EU:n metsästrategia ja ilmastotoimia

Valtioneuvoston viestintäosasto
17.9.2021 12.09
Tiedote 528/2021

EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 17. syyskuuta oli esillä EU:n metsästrategia, kaksi 55-valmiuspakettiin sisältyvää direktiiviehdotusta EU:n ilmastolain toimeenpanemiseksi sekä seuraavan viikon neuvostojen asiat.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannasta EU:n uuteen metsästrategiaan, jonka komissio antoi 16. heinäkuuta. Metsästrategia on oikean suuntainen, mutta sisältää tiettyjä Suomelle haasteellisia yksityiskohtia. Metsiin liittyvät ilmasto- ja biodiversiteettinäkökulmat on katettu hyvin strategiassa, joka on kytkeytynyt Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan sekä EU:n biodiversiteettistrategiaan 2030. Tämä tukee Suomen hallitusohjelman ja hallituksen kestävyystiekartan tavoitteita erityisesti ekologisen kestävyyden osalta. 

EU:n vahva ilmasto- ja monimuotoisuuspolitiikka edistää myös Suomen kansallisen politiikan toteutumista. EU-tasolla voidaan sopia yhteisistä tavoitteista, mutta jäsenmaiden on voitava valita tavoitteisiin sopivat keinot. Suomen laajaa metsäosaamista on tärkeä hyödyntää EU-yhteistyössä. 

EU:n perussopimuksissa ei ole määritelty omaa oikeusperustaa EU:n yhteiselle metsäpolitiikalle. EU:lla on kuitenkin toimivaltaa ympäristö-, maatalous- ja energiasektoreilla, jotka joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat metsiin. Valtioneuvoston EU-selonteossa otetun kannan mukaisesti metsäpolitiikan tulee olla jatkossakin EU:ssa kansallisen päätäntävallan piirissä, koska jäsenvaltiot ja niiden olosuhteet ovat erilaisia. 

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kannan kahteen Euroopan komission antamaan direktiiviehdotukseen, jotka kuuluvat EU:n ilmastolakia toimeenpanevaan 55-valmiuspakettiin. Ministerivaliokunnassa oli esillä uusiutuvan energian direktiivi (RED III) sekä energiatehokkuusdirektiivi. Suomen kannat tulevat julkisiksi valtioneuvoston istunnon jälkeen. 

55-valmiuspaketti sisältää yhteensä 12 lainsäädäntöehdotusta, joiden avulla EU:n nettokasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 verrattuna, ja saavutetaan vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraalisuus EU-tasolla. 

EU-ministerivaliokunta linjasi lisäksi Suomen kantoja seuraaviin kokouksiin:

  • Yleisten asioiden neuvosto (21.9.)
  • Epävirallinen energia- ja liikenneministerikokous (21. – 23.9.)

Yleisten asioiden neuvosto keskustelee lokakuun Eurooppa-neuvoston asialistasta, ja saa tilannekatsauksen koronatoimista sekä EU:n ja Britannian suhteesta. Lisäksi komissio esittelee vuoden 2021 strategisen ennakkoraporttinsa sekä suunnitelmiaan komission työohjelmaksi vuodelle 2022. Esillä on myös Euroopan tulevaisuuskonferenssin eteneminen.

Epävirallisessa energiaministerien kokouksessa keskustellaan uusiutuvan energian direktiivin ja energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta. Energia- ja liikenneministerien yhteisessä osuudessa on esillä sähköisten liikkumismuotojen haasteita. Liikenneministerit keskustelevat omassa osuudessaan komission ehdotuksesta vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin käyttöönotosta. 

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskinen p. 0295 160 302 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

 
Sivun alkuun