Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

EU-ministerivaliokunnassa puhtaan energian rahoitus sekä Romanian, Bulgarian ja Kroatian Schengen-jäsenyys

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.6.2022 12.47
Tiedote 391/2022
EU:n ja Suomen liput pöydällä

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan torstaina 16. kesäkuuta Suomen kannat EU:n elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF) koskevan asetuksen muuttamiseksi sekä Schengenin säännöstön täysimääräisen soveltamisen aloittamisesta Romaniassa, Bulgariassa ja Kroatiassa.

Komission ehdotus EU:n elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF) koskevan asetuksen muuttamiseksi on osa REPowerEU-kokonaisuutta. REPowerEU:n tavoitteena on katkaista mahdollisimman pian riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä sekä vauhdittaa siirtymää puhtaaseen energiaan. Esityksen mukaan REPowerEU:n rahoitusta voitaisiin kanavoida elpymis- ja palautumistukivälineen kautta. 

Suomi tukee komission esittämää lähtökohtaa, jonka mukaan REPowerEU:n toimiin hyödynnettäisiin pääosin olemassa olevaa EU-rahoitusta. Suomi suhtautuu avoimesti myös elpymis- ja palautumistukivälineen käyttämättä olevan lainamuotoisen rahoituksen hyödyntämiseen REPowerEU:n toimissa. Sen sijaan ehdotukseen markkinavakausvarannon päästöoikeuksien huutokauppaamisesta uusien tulojen hankkimista varten Suomi suhtautuu hyvin varauksellisesti. 

EU-ministerivaliokunta linjasi kantojaan Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Romaniassa, Bulgariassa ja Kroatiassa. Tällä hetkellä Bulgaria, Romania ja Kroatia eivät sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, minkä vuoksi näiden maiden ja EU:n muiden jäsenmaiden välillä on edelleen käytössä sisärajatarkastukset. Sisärajatarkastusten poistaminen edellyttää erillisen päätöksen tekemistä neuvostossa. Tähän liittyviä päätösehdotuksia odotetaan neuvoston käsittelyyn Tšekin EU-puheenjohtajuuskaudella, joka alkaa heinäkuussa.

Suomi on valmis tukemaan päätösehdotuksia, joissa esitetään Schengenin säännöstön täysimääräistä soveltamista Romaniassa, Bulgariassa ja Kroatiassa. Suomi pitää tärkeänä sitä, että kaikki EU-maat saadaan vastikään uudistetun Schengenin arviointi- ja valvontamekanismin pariin. Mekanismin avulla voidaan valvoa aiempaa paremmin maiden Schengen-velvoitteiden täytäntöönpanoa.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat seuraaviin neuvoston kokouksiin:

•    Ulkoasiainneuvosto 20.6.
•    Yleisten asioiden neuvosto 21.6.

Ulkoasiainneuvoston pääaihe on keskustelu Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan globaaleista vaikutuksista ja EU:n toimista kolmansien maiden suuntaan korkea edustaja Josep Borrellin valmisteleman toimintasuunnitelman pohjalta.

Yleisten asioiden neuvosto käy keskustelun kesäkuun Eurooppa-neuvoston (23.-24.6.) päätelmäluonnoksesta, jonka aiheita ovat laajempi Eurooppa, Ukraina, Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-jäsenyyshakemukset, talouskysymykset sekä EU:n tulevaisuuskonferenssi. Neuvosto myös hyväksyy eurooppalaisen ohjausjakson yhdennetyt maakohtaiset suositukset ja jatkaa keskustelua Euroopan tulevaisuuskonferenssin jatkotyöstä.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231 ja EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskinen p. 0295 160 302

 
Sivun alkuun