Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallituksen viestinnän arvot ovat luotettavuus, avoimuus, selkeys, rohkeus ja vuorovaikutteisuus

Valtioneuvoston viestintäosasto 7.10.2019 14.01
Tiedote 507/2019

Pääministeri Antti Rinteen hallitus on hyväksynyt itselleen viestintästrategian. Strategia on historiallinen, sillä koskaan aikaisemmin Suomen hallituksella ei ole ollut viestintästrategiaa.

Hallitus hyväksyi strategian syyskuun alussa hallituksen iltakoulussa. Sen laatimisesta linjattiin jo hallitusohjelmassa. 

Strategiassa kerrotaan hallituksen viestinnän päätavoitteet, arvot ja yhteinen viestintämalli hallituksen isojen uudistusten toteuttamisen viestinnälle. Strategia on laadittu koko hallituskaudelle, ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Strategia on laadittu valtioneuvoston kanslian johdolla, yhteistyössä ministeriöiden viestintäyksiköiden ja poliittisten esikuntien kanssa.

Viestintästrategia toimii poliittisen johtamisen välineenä ja tukena hallituksen tavoitteiden toteuttamiselle. Viestintästrategiaa edeltänyt, vuonna 2016 tehty valtionhallinnon viestintäsuositus jää edelleen voimaan. 

Viestintästrategian merkitys korostuu tämän hetken viestintäympäristössä, jossa keskusteluilmapiiri on usein kärjistynyt ja verkossa levitetään virheellistä tietoa myös tahallisesti.

Arvot ohjaavat viestintää

Hallitus on hyväksynyt viestinnälleen arvot, joita ovat:

  • Luotettavuus
  • Avoimuus
  • Selkeys
  • Rohkeus ​
  • Vuorovaikutteisuus

Hallitus viestii siten, että ihmiset voivat luottaa saavansa oikeaa ja luotettavaa tietoa. Hallituksen viestintä on avointa ja läpinäkyvää. Hallitus kertoo asioista hyvällä ja selkeällä kielellä kaikissa kanavissa. 

Hallitus joutuu tekemään vaikeita päätöksiä, ja myös niistä on tärkeää viestiä ja käydä keskustelua rohkeasti asiat perustellen. Hallitus käyttää rohkeasti myös erilaisia vuorovaikutuksen keinoja ja kanavia.

Viestintästrategiassa hallituksen isojen uudistuksen viestinnälle on luotu yhteinen viestinnän malli, jonka toteuttamista ja yhteensovittamista johtaa valtioneuvoston viestintäosasto.

Hallituksen viestintästrategia on luettavissa html-muodossa valtioneuvoston verkkosivuilla.

Lisätietoja: valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, p. 040 536 4821

Palaa sivun alkuun