Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Hallituksen vuosikertomus eduskunnalle

Valtioneuvoston viestintäosasto 27.4.2017 13.39
Tiedote 191/2017

Valtioneuvosto antoi 27. huhtikuuta eduskunnalle vuotta 2016 koskevan vuosikertomuksen hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Hallitus antaa kertomuksensa eduskunnalle vuosittain.

Hallituksen vuosikertomus koostuu varsinaisesta kertomuksesta ja sitä täydentävistä kolmesta liitteestä: ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset, tilinpäätöslaskelmat sekä toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta.

Varsinaisessa kertomuksessa on esitetty hallituksen kokoonpano, työskentelytavat ja ministerien työnjaot. Kertomuksessa tarkastellaan hallitusohjelman jäsennyksen mukaisesti hallituksen strategisia tavoitteita ja muita keskeisiä politiikkakokonaisuuksia. Kertomus käsittelee julkista taloutta: yleistaloudellisia lähtökohtia, julkisen talouden tilaa ja valtiontaloutta. Kertomuksessa on katsaus myös valtion yhtiöomistukseen sekä valtion henkilöstöön.

Vuosikertomuksen liitteenä olevassa ministeriöiden tuloksellisuuden kuvauksissa on esitetty kunkin ministeriön yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutuminen sekä tarkemmat tiedot toiminnan tuloksellisuudesta. Tilinpäätöslaskelmaliite käsittää valtion tilinpäätöksen, joka on laadittu Valtiokonttorissa. Kertomuksen kolmannessa liitteessä selostetaan vuonna 2016 toteutettuja hallituksen toimenpiteitä eduskunnan antamien lausumien ja kannanottojen johdosta.

Hallituksen vuosikertomus 2016 

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia

Palaa sivun alkuun