Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallituksen vuosikertomus eduskunnalle

Valtioneuvoston viestintäosasto
26.4.2018 13.47
Tiedote 221/2018

Valtioneuvosto antoi 26. huhtikuuta eduskunnalle hallituksen toimintaa ja valtiontalouden hoitoa vuonna 2017 käsittelevän kertomuksen. Hallitus antaa kertomuksensa eduskunnalle vuosittain.

Hallituksen vuosikertomus on kokonaisuus, joka sisältää selvityksen hallituksen keskeisten politiikkakokonaisuuksien etenemisestä ja julkisen talouden hoidosta sekä kuvauksen ministeriöiden toiminnan tuloksellisuudesta. Kokonaisuuteen kuuluu myös valtion tilinpäätös ja selvitys valtion yhtiöomistuksesta. Kertomuksessa tehdään myös selkoa niistä toimenpiteistä, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan lausumisen ja kannanottojen johdosta.

Hallituksen vuosikertomuksessa on esitetty vuoden 2017 hallituksen kokoonpano, työskentelytavat ja ministerien työnjaot. Lisäksi kertomuksessa kuvataan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden viettoa. Kertomuksessa tarkastellaan hallitusohjelman jäsennyksen mukaisesti hallituksen strategisten tavoitteiden toteutumista ja hallituksen muita keskeisiä politiikkakokonaisuuksia. Kertomus käsittelee julkista taloutta: yleistaloudellisia lähtökohtia, julkisen talouden tilaa ja valtiontaloutta. Kertomuksessa on myös tiivis katsaus valtion yhtiöomistukseen ja henkilöstöön sekä kuntatalouteen.

Vuosikertomuksen liitteenä olevassa ministeriöiden tuloksellisuuden kuvauksissa on esitetty kunkin ministeriön yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutuminen ja tarkemmat tiedot toiminnan tuloksellisuudesta kestävän kehityksen Agenda 2030 toteuttaminen mukaan lukien. Tilinpäätöslaskelmaliite käsittää valtion tilinpäätöksen, joka on laadittu Valtiokonttorissa. Kertomuksen kolmannessa liitteessä selostetaan vuonna 2017 toteutettuja hallituksen toimenpiteitä eduskunnan antamien lausumien ja kannanottojen johdosta. Uutena liitteenä kertomukseen on sisällytetty laajempi kuvaus valtion yhtiöomistuksesta.

Hallituksen vuosikertomus 2017

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia

Sivun alkuun