Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus esittää sähkön johdannaismarkkinoita vakauttavia toimia

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.9.2022 17.10
Tiedote

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on tänään 4. syyskuuta käsitellyt sähkön johdannaismarkkinoilla tarvittavia toimenpiteitä. Vakauttavia toimia käsiteltiin 4. syyskuuta myös hallituksen iltakoulussa. Valtion ohjelmassa kyse on viimesijaisesta rahoitusvaihtoehdosta yhtiöille, joita muuten uhkaisi maksukyvyttömyys.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa eduskunnalle esitettäväksi valtuuden myöntämistä enintään 10 miljardin euron laina- ja takausohjelmalle, jonka puitteissa valtio voi myöntää Suomessa sähköntuotantoa harjoittaville yhtiöille lainoja tai takauksia niiden sähkön johdannaissopimusten lisääntyneiden vakuusvaatimusten aiheuttaman likviditeettitarpeen kattamiseksi. Laina- ja takausohjelman valtuutta esitetään eduskunnan hyväksyttäväksi valtion kolmannessa lisätalousarviossa, joka annetaan maanantaina 5. syyskuuta valtioneuvoston yleisistunnossa.

Energian hinnan nousu kasvattanut vakuusvaateita sähkön johdannaismarkkinoilla

Venäjän hyökkäyssodan ja kaasutoimitusten vähenemisen seurauksena Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinat ovat ajautuneet vuoden 2022 kuluessa poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa sähkön ja kaasun hinnat ovat kohonneet merkittävästi. Sähkön tukkumarkkinat ovat yhteiseurooppalaiset, joten Euroopassa tapahtuvat muutokset kaasun ja sähkön hinnoissa heijastuvat myös Suomen sähkömarkkinaan.

Energian hintojen nousun seurauksena sähkön johdannaismarkkinapaikkojen vakuusvaateet ovat romahduttaneet pörssikaupankäynnin likviditeetin johtaen hinnan voimakkaaseen nousuun pidemmän aikavälin johdannaistuotteissa.

Sähköntuotantoaan johdannaistuotteilla suojaavien sähköntuottajien vakuusvaateet ja johdannaiskaupan selvitykseen tarvittava käyttöpääomamäärä Nasdaq Commodities -pörssissä on noussut nopeasti poikkeuksellisen korkealle tasolle. Näiden tasojen edelleen kasvaessa on uhkana sähköntuottajien ajautuminen likviditeettikriisiin.

Sähkömarkkinoiden toiminnan turvaaminen elintärkeää

Suomen talouden ja yhteiskunnan toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta sähkömarkkinoiden toimivuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa on kriittistä. Se on välttämätöntä myös yksittäisten sähkön kuluttajien kannalta.

Suomen valtio varmistaa sähkömarkkinoiden toimintaa esitettävällä 10 miljardin euron laina- ja takausohjelmalla. Suomi jatkaa tarvittaessa keskustelua tilanteesta omia toimenpiteitään valmistelevan Ruotsin kanssa ja edistää energia- ja johdannaismarkkinoiden toimintaa ja vakautta edistäviä toimenpiteitä EU:ssa.

Valtion laina- ja takausohjelman tarkoituksena on varmistaa, että sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta keskeisten toimijoiden likviditeetti ja toimintakyky voidaan turvata tilanteessa, jossa rahoitus- ja vakuusjärjestelyitä ei ole saatavissa markkinoilta. Laina- ja takausohjelma on tarkoitus olla tilapäinen ja varmistaa sähkömarkkinoiden toiminta kriisin yli.

Laina- ja takausohjelma esitetään olevan voimassa vuoden 2023 loppuun ja laina-ajoiksi esitetään enintään 2 vuotta. Lainat myönnetään markkinaehtoisin ehdoin. Lainojen tai valtiontakausten myöntäminen on harkinnanvaraista ja edellyttää työ- ja elinkeinoministeriön antamaa puoltavaa lausuntoa. Lainaehdot notifioidaan EU-komissiolle. 

Lisätietoja: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, p.  0295 530 247, etunimi.sukunimi(at)gov.fi ja osastopäällikkö, ylijohtaja Pauli Kariniemi, p. 0295 530 210, etunimi.sukunimi(at)gov.fi, valtiovarainministeriö; ylijohtaja Riku Huttunen, p. 0295 047 277 etunimi.sukunimi(at)gov.fi, työ- ja elinkeinoministeriö

 
Sivun alkuun